Sala Logopèda Artés Salut

LOGOPÈDIA

Avui en dia, tots els aspectes relacionats amb la comunicació tenen una gran importància en la nostra societat. Per tant n'hem de tenir cura des de la infantesa i al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, des d'Artés Salut, diagnostiquem, tractem i prevenim alteracions i trastorns del desenvolupament i/o adquirits que fan referència a la parla, el llenguatge, la lectura i la escriptura, a la veu...

Els objectius del Servei de Logopèdia, d'Artés Salut, són:

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans de prevenir-los, avaluar-los, diagnosticar-los i tractar-los.
La figura del logopeda és la del professional especialitzat en logopèdia. S'ocupa de l'estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns.

TRACTAMENTS:

1. Entrada d'informació

Alteracions de la comunicació secundàries a dèficits auditius (dificultats d'adquisició, retards i trastorns).
Entre d'altres:

Disfuncions en l'adquisició del llenguatge en l'invident

Alteracions secundàries a deprivació biopsicosocial

2. Processament

Trastorns del desenvolupament

Trastorns adquirits

3. Sortida d'informació

Trastorns de la parla

Trastorns de la veu

Trastorns del ritme i la fluència

Trastorns associats a d'altres patologies

Trastorns secundaris a malalties neurològiques (degeneratives i no degeneratives)

Dificultats en els elements no verbals de la comunicació

 

Elizabet Garí - DIPLOMADES EN LOGOPÈDIA